خدمات دانشجویی و توریستی در فرانسه

سایت ایرانیان فرانسه خدمات زیر را برای فارسی‌زبانان انجام می‌دهد. جهت اطلاع درباره هزینه خدمات می‌توانید با شماره تلفن 0753965374 تماس حاصل نمایید.

ترجمه متون از فارسی به فرانسه و بالعکس
اخذ پذیرش تحصیلی جهت متقاضیان تحصیل در فرانسه در مقاطع فوق‌ لیسانس و دکترا
اخذ پذیرش زبان فرانسه (جهت دریافت ویزای زبان)
ترجمه کیس های پناهندگی
انجام امور اداری حضوری در فرانسه از قبیل:
– همراهی با بیمار
– همراهی مسافر از فرودگاه تا هتل و بالعکس
– مراجعه به Mairie ،Préfecture ،اداره بیمه، Caf ،اداره پلیس و …
همراهی جهت اجاره خانه و بستن قرارداد
همراهی دانشجو برای امور ثبت نام دانشگاه یا کالج آموزشی
انجام امور غیابی ساکنان دیگر شهرهای خارج از منطقه ایل‌دو‌فقانس
پر کردن فرم های اداری
ویزیت توریستی و همراهی توریست