پناهندگی در فرانسه چگونه است؟ همه چیزدرباره اخذ پناهندگی در فرانسه

در این ویدیو آخرین قوانین مربوط به پناهندگی در فرانسه و همچنین پروسه اخذ پناهندگی در این کشور (از صفر تا صد) را توضیح داده ایم