کنفرانس روز جهانی زن در پاریس

انجمن فرهنگی امید برگزار می‌کند: کنفرانس روز جهانی زن در پاریس. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: