اجاره استوديو

در جستجوى يك اتاق مستقل يا همخانه مى باشم لطفا در صورت امكان اينجانب را درجريان قرار دهيد مورد خيلى اورژانس مى باشد شماره تماس:٠٧٧٨٥١٤٣٤١
با تشكر فراوان