آموزش فوتوشاپ – دوره مقدماتی – درس یکم

آموزش فوتوشاپ – دوره مقدماتی – درس یکم

در این درس از دوره مقدماتی آموزش فوتوشاپ به موارد زیر می پردازیم:
  • آشنایی با محیط عمومی فوتوشاپ
  • آشنایی با اجزای تشکیل دهنده فوتوشاپ مانند منوها و پالت ها
  • شناخت نوار منو، نوار گزینه، پالت ها
  • کار با پالت ها
  • ساخت محیط شخصی سازی شده در فوتوشاپ (Workspace)
  • تغییر رنگ تم