چهل و نهمین نشست گفتگو در پاریس: بررسی اعتراضات اخیر

چهل و نهمین نشست گفتگوی انجمن فرهنگی امید در جهت ترویج «فرهنگ گفتگو» با موضوع بررسی اعتراضات اخیر در ایران برگزار می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید:

49