نگاهی بر تاریخ ادیان زرتشتی و مانوی در کافه‌ لیت

کافه لیت در پاریس روز ۴ مارس در ساعت ۲۰ نشستی با موضوع «نگاهی بر تاریخ ادیان زرتشتی و مانوی» برگزار می‌کند.

در این نشست قرار است ضیا صدرالاشرافی سخنرانی کند. وی متولد سال ۱۳۲۴، تعلیم و پرورش یافته و تحصیل کرده در شهر تبریز است.

کافه لیت برای این نشست رویدادی در صفحه فیس‌بوک ایجاد کرده که در آن نشانی این نشست درج شده است. برای مشاهده این رویداد اینجا را کلیک کنید. (در این صفحه فیس‌بوک نشانی برنامه درج شده است)

کافه لیت درباره این رویداد نوشته:
زرتشتی دین پندارنیک، گفتار نیک، کردار نیک. دین کهن به قولی هفت هزار ساله و به قولی سه هزار ساله، دین پیامبر اهریمن و اهورا مزدا.
مانوی دین پیامبر نگارگر، پیغمبر آخر، دین سیطره یافته از غرب تا فرانسه و از شرق تا به چین، دین پیوند دهنده ادیان پیشین.
اما براستی از کدامیک شواهد تاریخی مستندتری در دسترس است؟
کدامیک به عنوان یک دین ساختار یافته و زودتر از آن یکی پدیدار می شود؟
کدامیک منابع مکتوب تری برای آیندگان به جای میگذارد؟
کدامیک از آن دیگری تاثیر میگیرد؟
برای بررسی تاریخی مباحث یاد شده پای گفتار ضیا صدرالاشرافی در کافه لیت این هفته می نشینیم. وی متولد سال 1324، تعلیم و پرورش یافته و تحصیل کرده در شهر تبریزاست. از نوشته های ایشان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-“کثرت قومی و هویت ملی ایرانیان” در تریبون شماره 2 تا 6 چاپ سوئد است که جداگانه در ایران هم از طرف انتشارات اندیشه نو چاپ گردید.
ـ “خط و تغییر خط در سرزمین ایران و زبان مشترک و زبانهای مادری” از شماره 186ـ172 روزگار نو در پاریس
ـ “روحانیت با جامه و لباسی ثابت و جامعه و ادیانی متغیر” ـ روزگار نو، شماره مسلسل 229
ـ “به شهادت تاریخ هیچ قوم و ملتی ‘بافته جدا بافته نیست’ ” ـ روزگار نو
ـ افتخار نژادی و افتخار انسانی