برگزاری دو کارگاه برای علاقمندان به خوشنویسی

عبدالله کیایی، استاد خوشنویسی فارسی، کارگاه هایی را برای علاقمندان به خطاطی در روزهای پنجم و ششم دسامبر در پاریس برگزار می‌کند.

نخستین کارگاه در پنجم دسامبر به آموزش و آشنایی علاقمندان به خوشنویسی فارسی اختصاص دارد.

عنوان دومین کارگاه در ششم دسامبر، رزونانس تصویری از یک ملودی نام دارد و در ارتباط با خوشنویسی فارسی ست.

هزینه هر یک از این کارگاه ها برای علاقمندان ۷۰ یورو است.

علاقمندان می توانند برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۰۲۴۳۹۵۶۹۷۸ و ۰۶۸۰۶۰۶۳۱۶ تماس بگیرند و یا به وبسایت www.calligraphie.com مراجعه کنند.

initiation 5 dec 2015

809f583f-54c6-4641-955b-412563bade25