نشست بحث و گفتگو در پاریس با موضوع پلورالیسم فرهنگی: آيا همزیستی با همه تفکرات امکان‌پذیر است؟

هفتاد و چهارمین نشست گفتگوی انجمن فرهنگی امید به موضوع پلورالیسم فرهنگی اختصاص دارد. برای اطلاعات بیشتر و شرکت در این برنامه به پوستر منتشر شده (پوستر زیر) توجه کنید: