پایان ثبت نام شرکت در جشن روز زن انجمن فرهنگی امید

انجمن فرهنگی امید ضمن قدرانی از همه عزیزانی که برای شرکت در این برنامه ثبت نام کرده‌اند به اطلاع می‌ساند که ظرفیت برای پذیرایی از میهمانان به اتمام رسیده است.

429909627_131087