نمایش فیلم اختراع دروغ (با زیرنویس فارسی) در پاریس

بیست و دومین برنامه نمایش و نقد فیلم انجمن فرهنگی امید به نمایش فیلم «اختراع دروغ» اختصاص دارد. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: