کارگان رایگان آموزشی- روان‌شناسی در پاریس

انجمن فرهنگی امید یک کارگاه رایگان آموزشی- روان‌شناسی در پاریس با موضوع «بررسی علل عقده‌های روانی و بازتاب آن در زندگی شخصی و اجتماعی» برگزار می‌کند.

برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید:

kargagh