شبکه ارته: مصاحبه با آبنوس شلمانی نویسنده کتاب «خمینی، ساد و من»

آبنوس شلمانی در سال 1977 در تهران متولد شد و در سال 1985 به همراه خانواده خود به پاریس آمد. بعد از اتمام تحصیلات خود در رشته تاریخ به روزنامه‌نگاری روی آورد و سپس تولید و کارگردانی فیلم‌های کوتاه را تجربه کرد. او کتابی با نام  «خمینی، ساد و من» به رشته تالیف درآورده است که در آن از تجربیات زندگی در ایران و تبعید به فرانسه سخن می‌گوید.

شبکه ارته مصاحبه کوتاهی با آبنوس شلمانی، نویسنده کتاب «خمینی، ساد و من» انجام داده است که در آن نظر خود را درمورد تغییرات اخیر در وضعیت زنان و جامعه ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بازگو می‌کند.

ویدیو این مصاحبه را می‌توانید در اینجا ببینید.