پارلمان فرانسه روند تغییر در قانون اساسی این کشور را آغاز کرد

پارلمان فرانسه بررسی تغییرات پیشنهادی درباره قانون اساسی این کشور را آغاز کرده است. از جمله پیشنهادهای ارائه شده لغو تابعیت فرانسوی افراد دوملیتی است که محکوم به اعمال تروریستی شده باشند.

گفته شده که تغییر در این مورد یکی از مجموعه اقداماتی است که دولت در تلاش است آنها را در قانون اساسی این کشور بگنجاند.

به گزارش «بی‌بی‌سی» مانوئل والاس، نخست وزیر فرانسه، به پارلمان گفته است که لغو تابعیت، پاسخ مردم فرانسه به کسانی است که در صدد صدمه زدن به این ملت هستند.

مخالفان این پیشنهادها می گویند که این تغییرات در واقع حمله به آزادی های مدنی است.

فرانسه در سال گذشته میلادی شاهد چندین حمله خونبار به نقاط مختلف در پاریس بود. در حملات پاریس ۱۲۹ نفرکشته و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شدند. در جریان این حملات دست کم ۸ مهاجم درسه گروه چند رستوران و بار، یک سالن کنسرت و محوطه اطراف یک ورزشگاه هدف حملات قرار دادند.