سمینار روز جهانی زن در پاریس

انجمن فرهنگی امید (به همراه شهرداری و انجمن‌های فعال در پاریس ۹) برگزار می‌کند: سمینار روز جهانی زن در پاریس. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید:

IMG_2018-03-06 19:13:44