دیدار با حمید نامجو نویسنده کتاب ” اسپارتوس” در پاریس

جلسه معرفی کتاب ” اسپارتوس” با حضور نویسنده کتاب، حمید نامجو، روز شنبه ۹ نوامبر در پاریس برگزار می شود. برای اطاعات بیشتر به پوستر برنامه رجوع نمایید.