برگزاری کنفرانسی پیرامون پراکندگی ایرانیان در جهان

مجله «انسان و مهاجرت» که توسط تاریخ مهاجرت موزه ملی منتشر می شود، قرار است روز نهم مارس یک جلسه سخنرانی و کارگاه آموزشی پیرامون پراکندگی ایرانیان در پاریس برگزار کند.

در این کنفرانس «کلمنت ترمه» مدرس دانشگاه به عنوان مجری حضور دارد و سخنرانان و مربیان این جلسه امین مقدم، استاد دانشگاه اکس مارسی، سرژ وبر استاد دانشگاه در پاریس و شهناز سلامی دانشجوی دکترای علوم سیاسی در دانشگاه لیون هستند.

زمان دقیق این جلسه ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه روز نهم مارس و نشانی آن
65
rue des Grands Moulin Paris
است.

علاقمندان برای اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس اینترنتی http://www.inalco.fr/evenement/diasporas-iraniennes مراجعه کنند.