شنبه 11 مارس، نمایش و نقد فیلم “پیش از طلوع”

انجمن فرهنگی امید یازدهمین برنامه نمایش و نقد فیلم را روز شنبه 11 مارس ساعت 18:30 برگزار می‌کند. برای اطلاع از این برنامه به پوستر زیر مراجعه کنید :

425209856_111133