دفاع رئیس جمهور فرانسه از طرح گنجاندن «وضعیت اضطراری» در قانون اساسی

فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه از کشف ۲۵ مورد جرائم مرتبط با تروریسم در نتیجه بازرسی از منازل در چارچوب وضعیت اضطرار خبر داد. وی همچنین ازافزودن این طرح به قانون اساسی فرانسه دفاع کرد.

به گزارش «ار-اف-ای» رئیس جمهوری فرانسه در مراسم تبریک سال نو با حضور نیروهای امنیتی، پلیس، ژاندارمری، نیروهای ویژه ضد تروریسم و نظامیان از همه کسانی که در عملیات “سانتینل” برای محافظت داخلی فرانسه از تروریسم نقش دادند تقدیر کرد.

وی همچنین گفت که طی مدت زمانی که حالت اضطرار اعلام شده است، علاوه بر کشف ۲۵ مورد جرم، در ارتباط با تروریسم، ۲۰۰ نفر هم که خواهان رفتن به سوریه، برای جهاد بودند، ممنوع الخروج شدند. همچنین، از وارد شدن ۵۰۰ نفر خارجی دیگر به فرانسه، هم در رابطه با تروریسم، جلوگیری شده است.

موارد دیگر امنیتی که فرانسوا هولاند مطرح کرد، یکی، تحت مراقبت قرار دادن جهادی های است که از سوریه بر میگردند و دیگری، کنترل بیشتر کسانیکه در لیست های خطرناک قرار دارند. در صورت لزوم در مورد آنان تصامیمی هم باید گرفته شود، ولی زیر نظر قاضی. امکانات جدیدی که به مسئولین امنیتی داده شده اند، البته مورد انتقاد شخصیت های مربوط به قوۀ قضائیه قرار گرفته اند. آنان میگویند که با این طرزبرخورد، حکومت قوۀ قضائیه را کنار گذاشته است.