برگزاری نشست گفتگو با موضوع اقلیت‌های جنسی

سی و هشتمین جلسه گفتگوی انجمن فرهنگی امید با موضوع اقلیت‌های جنسی در روز شنبه 13 می ساعت 18:00 برگزار می‌شود. این نشست گفتگو به دنبال نمایش مستند “رانده از ایران” ساخته فرید حائری نژاد صورت می‌گیرد و شرکت کنندگان نظرات خود را درباره این موضوع با هم در میان می‌گذارند.

آدرس : Café Pigalle

22boulevard de Clichy, 75009 Paris

Metro : Pigalle, linge 2 et 12

شرکت در این جلسه برای عموم رایگان است.