انجمن فرهنگی امید برگزار می‌کند: پانزدهمین جلسه گفتگوی فارسی‌زبانان با موضوع «جبر و اختیار»

انجمن فرهنگی امید پانزدهمین نشست «گفتگو»ی خود را به موضوع «جبر و اختیار» اختصاص داده است.

این انجمن فرهنگی، همه هفته برنامه‌های مختلفی دارد که یکی از این برنامه‌ها، گفتگو به زبان فارسی است و شرکت کنندگان درباره موضوعات مختلف صحبت می‌کنند.

موضوع این هفته به بحث فلسفی «جبر و اختیار» اختصاص یافته است.

این برنامه روز یکشنبه ۹ اکتبر ساعت 16:00 در کافه پیگال (مترو پیگال خط ۲ و ۱۲) برگزار می‌شود.
نشانی:
Café Pigalle
22 Boulevard de Clichy, 75009 Paris

در اطلاعیه انجمن فرهنگی امید در کانال تلگرام آمده است:

جلسه پانزدهم «گفتگو»
موضوع بحث: جبر و اختیار
پرسش اصلی بحث:
انسان تا چه حد مختار است؟
پرسش‌های بحث:
منظور از اختیار و اراده‌ی آزاد انسانی چیست؟ فکر می‌کنید چه میزان از سرنوشت شما در اختیار خودتان است؟
جبر گرایان عقیده دارند که آدمی بر آینده و رویدادهای آینده تأثیر دارد، اما میزانِ تأثیر فرد، خود به رویدادهای گذشته و آینده بستگی دارد. در حالی که تقدیرگرایان معتقدند افراد هیچ تأثیری بر آینده و رویدادهای آینده ندارند.
مثال: فردی که به مواد مخدر معتاد است، پولی که برایش باقی مانده را به جای نان، خرج مواد مخدر می‌کند. آیا او به عنوان یک فرد مختار تصمیم گرفته است؟ آیا اراده‌ی آزاد او در این عمل دخیل بوده است؟ مختار بودن این فردا را چطور می‌توان تعریف کرد؟ اینکه او به جای این اقدام می‌توانست منشاء اقدامی دیگر شود؟
به نظر شما چه چیزی منشاء «عمل» ماست؟ آن‌چه که «قدرت انتخاب» نامیده می‌شود یا روندهای روانی و بیولوژیکی که غالبا تصور می‌کنیم بر آن‌ها احاطه داریم حال آنکه علم چنین تصوری را به چالش کشیده است؟
زمان: یکشنبه ۹ اکتبر ساعت 16:00
نشانی:
Café Pigalle
22 Boulevard de Clichy, 75009 Paris
روابط عمومی