معرفی و بررسی تازه‌ترین کتاب جلال ایجادی در پاریس

انجمن فرهنگی امید برگزار می‌کند:

معرفی و بررسی تازه‌ترین کتاب جلال ایجادی در پاریس. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: