نشست بحث و گفتگو در پاریس به مناسبت زادروز صادق هدایت

هفتاد و هفتمین نشست بحث و گفتگوی انجمن فرهنگی امید، به صادق هدایت، نویسنده معاصر ایرانی اختصاص دارد. در این برنامه ناصر پاکدامن به سخنرانی خواهد پرداخت. آقای پاکدامن، معلم و محقق، پیشتر هشتاد و دو نامه صادق هدایت به حسن شهیدنورایی را در کتاب چشم‌انداز گردآوری و منتشر کرده بود و یکی از هدایت‌شناسان برجسته در پاریس به شمار می‌رود. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: