انتشار اشعار شفیعی کدکنی به زبان فرانسه

 

نشر نامه‌های ایرانی، گزیده اشعار محمدرضا شفیعی‌کدکنی را در کتابی با نام نیشابور به زبان فرانسه منتشر خواهد کرد. ترجمه فرانسوی این اشعار توسط جلال علوی نیا انجام شده است.

شفیعی کدکنی از شعرای صاجب‌نام ایران است که دو کتاب او به نام‌های کوچه باغ‌های نیشابور و موسیقی شعر جایگاه ویژه‌ای در ادبیات فارسی دارند.

کتاب گزیده اشعار شفیعی کدکنی به زبان فرانسه را می‌توانید از تاریخ بیستم می 2016 روی سایت خریداری کنید و یا درکتاب فروشی‌های بزرگ فرانسه سفارش بدهید.