تماشای گروهی بازی ایران-مراکش در پاریس

برای حمایت از تیم ملی ایران و با هدف همبستگی بیشتر ایرانیان، انجمن فرهنگی امید یک کافه خصوصی با سه تلویزیون بزرگ در یکی از مناطق مرکزی و توریستی پاریس رزرو کرده است. شرکت در این برنامه برای همه آزاد و رایگان است اما به دلیل محدودیت جا و همچنین برنامه‌ریزی برای برگزاری بهتر برنامه، تنها از طریق رزرواسیون صورت می‌گیرد. لطفا برای رزرو جای خود به شماره 06.50.73.68.10 پیام کوتاه ارسال کنید و نام و تعداد نفرات خود را در پیامک ذکر کنید. نشانی برنامه برای کسانی که جای خود را رزرو کرده باشند ارسال خواهد شد.