جلسه گفتگوی آزاد با موضوع “رفتارهای فرهنگی و اجتماعی ایرانیان” در پاریس

چهل و چهارمین نشست گفتگوی انجمن فرهنگی امید با موضوع “بررسی رفتارهای فرهنگی و اجتماعی ایرانیان” روز شنبه 14 اکتبر در پاریس برگزار می‌شود. برای اطلاع دقیق از این برنامه به پوستر خبر مراجعه کنید :

434204503_244834