انجمن فرهنگی امید : برنامه گروهی ناهار در رستوران ژاپنی

انجمن فرهنگی امید روز شنبه 14 اکتبر یک برنامه گروهی ناهار در رستوران ژاپنی ترتیب داده است. این برنامه قبل از جلسه گفتگوی آزاد برگزار می‌شود. برای اطلاعات دقبق برنامه به پوستر زیر مراجعه کنید :

434136689_245068 - Copie