برگزاری شب شعری از شاعران آزادیخواه در پاریس

در این شب شعر، رضا افشار نادری، مولف این کتاب و مهمانانی چون حسن مکارمی، مهرداد باران، اورنگ گلیخانی، سوزی ضیایی و داوود پیرا حضور خواهند داشت.

در این شب شعر قرار است اشعاری به زبان فرانسوی و فارسی خوانده شده و کلیپ ها و موسیقی هایی مرتبط پخش شود. این شب شعر همچین با سخنرانی هایی کوتاه همراه خواهد بود.

زمان دقیق برگزاری این شب شعر، از ساعت ۲۰ تا ۲۲ روز دوازدهم فوریه خواهد بود.

آدرس محل برگزاری این شب شعر نیز Café du Pont Neuf 14, quai du Louvre, 75001 Paris -Métro Pont Neuf است.

e4c36e83-a2f9-4bf3-9ec9-b38437e65ac3