گزارش اختصاصی از بنای تاریخی پانتئون در پاریس

در این گزارش ویدیویی با هم به بنای تاریخی پانتئون در پاریس می رویم و بخش های مختلف آن را می بینیم