مشاوره رایگان به پناهندگان فارسی‌زبان در پاریس

انجمن فرهنگی امید در راستای کمک به پناهجویان و پناهندگان فارسی‌زبان در پاریس، مشاوره رایگان حضوری برگزار می‌کند. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: