برگزاری سمینار روان شناسی مهاجرت و سازگاری با محیط جدید

انجمن فرهنگی امید روز شنبه 22 ژوئیه سمینار روان شناسی با موضوع مهاجرت و سازگاری با محیط جدید برگزار می‌کند. برای اطلاع از این برنامه به پوستر زیر مراجعه کنید :

IMG_2017-07-15 20:46:43