نشست گفتگو با موضوع «مرز بین طنز و توهین» در پاریس

انجمن فرهنگی امید بیستمین نشست گفتگوی خود با موضوع «مرز بین طنز و توهین» در پاریس برگزار می‌کند. برای اطلاعات بیشتر به پوستر منتشر شده توسط انجمن توجه کنید:

goftegoo20