نمایش رایگان فیلم «ساعت ۵ صبح بود» در پاریس

انجمن فرهنگی امید برگزار می‌کند: نمایش رایگان فیلم «ساعت ۵ صبح بود» در پاریس. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: