نکات جالبی درباره‌ ساختمان‌های «اوسمانی» در پاریس

نویسنده: «ف.ا.ر» از وب‌سایت ایرانیان فرانسه

%60 ساختمان‌های پایتخت از سبک معماری اوسمانی برخوردارند. این لغت از نام بارون اوسمان، فرماندار حوزه رود سن در قرن نوزدهم گرفته شده است. امکان ندارد این شهر را ببینید و ساختمان‌های اوسمانی به چشمتان نخورد. شاید جالب باشد که کمی بیشتر بدانیم.

این ساختمان‌ها همگی هم‌ردیف همدیگر و از سنگ ساخته‌شده اند و حداکثر شش طبقه دارند.

طبقه همکف ساختمان به مغازه‌ها و طبقه اول یا همان “نیم‌طبقه” به اقامت مغازه‌دارها و یا انبار اجناسشان تعلق داشته است.

طبقه دوم ساختمان مخصوص نجیب‌زاده‌گان بوده است. دلیلش ساده است. آن زمان هنوز آسانسوری در کار نبوده است. سکونت نجیب‌زادگان در طبقه دوم به این دلیل بود که مجبور نباشند پله‌های زیادی را بالا و پایین بروند.

طبقه سوم و چهارم ظاهر و پنجره‌های ساده‌تری دارند.

با اینکه طبقه پنجم متعلق به نجیب‌زادگان نیست ولی مانند طبقه دوم بالکن یک سره دارد تا نما و زیبایی ساختمان به هم نخورد. بالکن یک سره در طبقه دوم و پنجم یکی از مشخصه‌های ساختمان‌های اوسمانی است.

آخرین طبقه با سقف شیب دار تیره رنگ و پنجره‌های کوچک سقفی، متعلق به کارکنان و خدمتکاران بوده است.

هرچه طبقات را بالاتر می رویم از ارتفاع سقف خانه و سنگ‌بری‌ها و ریزه‌کاری‌های تزیینی ساختمان کم می‌شود. درست به مانند ثروت ساکنان ساختمان.

گردآوری و ترجمه : فهیمه اسدی روسی

مدرس و مترجم زبان فرانسه

traduction34.france@gmail.com

 

paris