نخستین بوکسور زن ایرانی در مبارزه با حریف فرانسوی برنده شد

صدف خادم نخستین بوکس باز زن ایرانی است که با نام ایران و به صورت مستقل در مسابقات فرانسه شرکت کرد و موفق شد  آن شووان فرانسوی را در سه راند شکست دهد تا گام بلندی برای المپیک بردارد.

خادم روز شنبه ١٣ آوریل در شهر  «روآیان» واقع در غرب فرانسه در برابر حریف فرانسوی خود «ان شووَن» روی رینگ رفت و مبارز فرانسوی را شکست داد و پس از برد آن را تقدیم به تمام کسانی کرد جانشان را در راه دفاع ایران از دست داده اند.