جلسه گفتگو با موضوع «چالش‌های مردان در عصر فمینیسم» در پاریس

پس از برگزاری چندین نشست در زمینه حقوق زنان و فمینیسیم در انجمن فرهنگی امید، در این نشست حسین طاهری با نگاهی به کتاب «مردان فریب خورده: چگونه زنان برای سده‌ها مردان را بردگانِ ناخودآگاهِ خود کرده‌اند» و همچنین کتاب «MEN ON STRIKE : چرا مردان رفته رفته کمتر تمایل به ازدواج پیدا کرده‌اند» تلاش می‌کند بخش دیگر ماجرا یعنی «حقوق مردان» را در عصر جدید مورد بررسی قرار دهد. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: