معرفی کتاب “شعر بزرگ ایران” و گفتگو با ژان-پیر فرینی

به مناسبت چاپ کتاب  Le grand poème de l’Iran (در زبان فارسی: شعر بزرگ ایران) نوشته ژان پیِر فرینی جلسه بحث و گفتگویی با این نویسنده برگزار خواهد شد.

کتاب  Le grand poème de l’Iran اشاره به دوره طلایی شعر و ادبیات ایران دارد. روایتگر این کتاب تصمیم می‌گیرد به دیدن آرامگاه هفت شاعر عصر طلایی ادبیات ایران برود : فردوسی، عمرخیام، نظامی، عطار، رومی، سعدی و حافظ.

روایتگر در طی سفر خود به خواندن اشعار فارسی می‌پردازد و ایران را از بعد ادبی می‌نگرد و سپس از ورای گذشته ادبی ایران به نویسندگان و سینماگران عصر حاضر همچون صادق هدایت، فروغ فرخزاد و عباس کیارستمی می‌رسد….

جلسه ملاقات با ژان فیلیپ فرینی روز سه شنبه 18 اکتبر 2016 ساعت 19:00 برپا خواهد شد.

محل این رویداد:

299 rue de Belleville

Entrée du théâtre par 120 bis rue Haxo

75019 Paris

M° Télégraphe ou Porte des Lilas

jean

poeme