سی و سومین جلسه گفتگوی انجمن فرهنگی امید : دروغ

سی و سومین جلسه گفتگوی انجمن فرهنگی امید روز شنبه 18 مارس ساعت 18:15 برگزار خواهد شد. موضوع این نشست “دروغ” است. برای اطلاع دقیق به پوستر خبر مراجعه کنید.

426207823_255451 (1)