نشست گفتگو : روابط زن و مرد در ایران و حساسیت‌های اجتماعی

جلسه گفتگوی این هفته انجمن فرهنگی امید با موضوع روابط زن و مرد در ایران و حساسیت‌های اجتماعی روز شنبه 21 اکتبر ساعت 18:00 برگزار خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر مراجعه کنید :

435806051_130305