کنسرت علیرضا قربانی در پاریس

علیرضا قربانی، خواننده موسیقی ایرانی روز بیستم نوامبر سال جاری کنسرتی در پاریس برگزار خواهد کرد. این کنسرت از ساعت ۲۰:۲۰ در Café de la Danse به نشانی زیر برگزار خواهد شد.
5 Passage Louis-Philippe
75011 Paris

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:
Tél : 01 47 53 68 68علیرضا قربانی