بهمن امینی، بنیانگذار انتشارات خاوران در فرانسه درگذشت

بهمن امینی مدیر نشر خاوران و فعال فرهنگی ساکن پاریس امروز جمعه ۱۶ نوامبر در بیمارستانی در شهر لیون درگذشت.

آقای امینی، بنیان‌گذار نشر خاوران و کنشگر فرهنگی بود که از مدت‌ها پیش با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد.

امینی کتاب‌های بسیاری از نویسندگان بزرگ ایرانی در طی این سالها منتشر کرده بود. او با شرکت فعال در رویدادهای فرهنگی ایرانی در اروپا حضور و نقشی پررنگ در ارائه و حفظ ادبیات فارسی داشت.

تارنمای ایرانیان فرانسه ضمن ابراز تاسف از این رویداد، برای خانواده و بازماندگان آقای امینی، صبر و شکیبایی آرزو می‌کند.