در مسابقات دوچرخه‌سواری در فرانسه شرکت کنید و جایزه بگیرید!