برنامه گروهی-تفریحی در پارک آبی آکوابولوار پاریس

انجمن فرهنگی امید روز یکشنبه 25 ژوئن یک برنامه گروهی در پارک آبی آکوابولوار برگزار می‌کند. برای اطلاع از این برنامه به پوستر خبر مراجعه کنید:

425604325_45619