انجمن فرهنگی امید برای اعضای کلاس زبان فرانسه اردوی آموزشی-تفریحی برگزار می‌کند

انجمن فرهنگی امید روز یکشنبه 23 آوریل اردوی آموزشی-تفریحی برای اعضای کلاس زبان فرانسه در تمام سطوح برگزار می‌کند. برای اطلاع از این برنامه به پوستر خبر مراجعه کنید:

429737472_223915