رونمایی از کتاب “بهار هر سال” نوشته محسن یلفانی در نا کجا

رونمایی از آخرین نمایش نامه محسن یلفانی  با عنوان “بهار هر سال” شنبه ۲۲ فوریه در ناکجا برگزار می شود.

برای اطلاعات بیشتر  از این رویداد اینجا کلیک کنید.