ویژه برنامه نوروزی انجمن فرهنگی امید در پاریس

انجمن فرهنگی امید در ادامه نشست‌های گفتگو یک ویژه برنامه به مناسبت نوروز برگزار می‌کند. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: