نشست گفتگو در پاریس: تاثیر تکنولوژی و ربات‌های هوشمند بر آینده بشر

هفتاد و یکمین نشست گفتگوی انجمن فرهنگی امید به موضوع تکنولوژی و ربات‌های هوشمند اختصاص یافته است. برای اطلاع بیشتر از این برنامه به پوستر زیر توجه کنید: