سخنرانی هوشنگ شهابی پیرامون اقلیت‌های مذهبی در ایران

علی رغم وجود مذهب‌های گوناگون در جامعه ایرانی، اکثریت جمعیت ایران را مسلمانان تشکیل می‌دهند. عدم تساوی حقوق میان شهروندان ایرانی در قانون اساسی و قوانین کشور وجود دارد.  علی رغم این رفتارهای تبعیض‌آمیز در قانون، جامعه ایرانی در حال پیشرفت در جهت مثبتی است به این مفهوم که شاهد بالا رفتن پذیرش عقاید متفاوت در جامعه هستیم که حتی در سال های اخیر این موضوع در داخل نهاد روحانی بحث برانگیز شده است.

در این رابطه انجمن ایرمو جلسه گفتگو و ملاقاتی با هوشنگ شهابی استاد روابط بین الملل و تاریخ در دانشگاه بوستون ترتیب داده است که در طی آن به موضوع اقلیت‌های مذهبی در ایران می‌پردازد.

این جلسه گفتگو دوشنبه 27 ژوئن 2016 ساعت 18:30 تا 20:30 با حضور کلمان ترم، پژوهشگر موسسه l’EHESS اجرا خواهد شد.

محل برگزاری این برنامه : iReMMO 7, rue des Carmes, 75005 Paris
Metro : Maubert Mutualité

بهای شرکت در این جلسه 5 یورو برای عموم  و 3 یورو برای دانشجویان و افراد جویار کار است.

برای آگاهی بیشتر از این برنامه اینجا را کلیک کنید.