اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاههای معتبر فرانسه

انجمن فرهنگی امید با همکاری موسسه توریستی پاریس‌گشت برگزار می‌کند:

اخذ پذیشر تحصیلی از دانشگاههای معتبر فرانسه. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید:

paziresh 13.15.44