همه چیز درباره خرید ماشین دست دوم و مزایده خودرو در فرانسه

در این ویدیو که به درخواست شما مخاطبان محترم تهیه شده درباره خرید ماشین دست دوم و همچنین شرکت در مزایده (حراجی) ماشین در فرانسه و نیز اطلاعاتی که برای خرید ماشین نیاز است توجه داشته باشید می پردازیم.